top of page

Blog Penanam/

Pengalaman praktikal di lapangan, bermula daripada kerja tanah kepada aktiviti-aktiviti harian seperti penanaman anak-anak pokok, pembajaan, kawalan penyakit dan memungut hasil.   

bottom of page